Ścieżka edukacyjna – Jaromin

W sobotę, 7 października, zorganizowaliśmy wyjście do lasu. Po raz kolejny zaprosiliśmy zaprzyjaźnione szkoły oraz indywidualnych sympatyków wspólnych wędrówek jesienią po okolicznych lasach.Celem takiej wędrówki jest poznawanie piękna okolicznej przyrody. Dla młodych turystów – piechurów,to okazja do zdobywania punktów do odznak turystyki kwalifikowanej. Dla wszystkich uczestników – to okazja spędzenia wolnego czasu z naturą i … przyjaciółmi.
Tym razem gościliśmy w lesie jaromińskim, nadleśnictwa Gryfice. Gospodarzem terenu i jednocześnie naszym przewodnikiem po leśnych ścieżkach był nadleśniczy – p. Paweł Poluszyński. Opowiedział o drzewostanie, o naturalnych zagrożeniach, o zwierzynie leśnej. Zwrócił uwagę na znaczenie lasu w środowisku i roli człowieka – opiekuna lasu. Pokazał główne gatunki naszego lasu – sosna, modrzew, dąb, buk i inne,  wskazał też  gatunki „gościnne”, np. daglezje. Mieliśmy okazję widzieć szybującego wysoko nad nami bielika. Kilka słów o ważnej roli myśliwego w lesie powiedział Leszek Sychulec. Wysłuchaliśmy jego opowieści z zaciekawieniem.
Na zakończenie marszu młodzież miała za zadanie rozwiązać  krzyżówkę przyrodniczą. Kilkoro następnych uczniów ze szkoły w Mrzeżynie otrzymało Popularną Odznakę Turystyki Pieszej. Całości imprezy dopełniło ognisko i pieczona kiełbaska. Miło i sympatycznie spędziliśmy sobotnie przedpołudnie – i co ważne … zdążyliśmy przed deszczem.

Z turystycznym pozdrowieniem – organizatorzy – Koło PTTK „ Baszta Kaszana”

Fotorelacja w Galerii