,, Leśna ścieżka edukacyjna” 7 październik 2017

 1. Cel ścieżki edukacyjnej:
 • poznanie piękna fauny i flory nadleśnictwa Gryfice- Jaromin
 • zdobywanie punktów do uzyskania odznak turystyki kwalifikowanej
 • propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu

 1. Organizator Rajdu:
 • Koło PTTK „Baszta Kaszana” Trzebiatów

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 1     tel. 695870377;                      

III. Współorganizatorzy:

 • UM  Trzebiatów
 • Oddział PTTK Międzyzdroje
 • Nadleśnictwo Gryfice
 1. Kierownictwo Rajdu:
 • Komandor :  Ewa Fudała

– Jury konkursowe:  Janina Bojkowska,, Aleksandra Gargała, Zbigniew Kupczyk, Antoni Krzewicki, Bożena Krzewicka

 

 1. Zgłoszenia do Rajdu:
 • należy dokonać do dnia 2 października 2017r.

(zgłoszenia – Ewa Fudała 695 870 377)

 •  wpisowe – członkowie PTTK w wysokości 5 zł. /inne osoby – 8 zł./,

 

 1. Punkty do klasyfikacji można uzyskać za wykonanie zadań na trasie o tematyce:

– obserwacje z trasy, tematyka przyrodnicza

 

VII. Świadczenia organizatorów:

 • punkty do OTP
 • dyplomy i drobne upominki za zdobycie 1, 2, 3miejsca
 • ognisko, pieczone kiełbaski, napoje

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 • wyjazd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • obowiązuje odpowiednie ubranie, stosowne do pogody i charakteru wyjazdu
 • członkowie PTTK ubezpieczeni przez ZG z opłaconą składką za 2017r., pozostali we własnym zakresie
 1. Warunki uczestnictwa:
 • uczestniczą drużyny pięcioosobowe
 • Przebieg wyjazdu edukacyjnego:
  wyjazd Mrzeżyno /szkoła/ o godz. 9.30, Trzebiatów godz. 10.00 /koło ratusza/dnia 7 października 2017r (sobota)

Do pobrania